วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ::: ยินดีต้อนรับสู่การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA) :::
    Login ใช้งานระบบ Automated QA
 
ชื่อผู้ใช้งาน :    
รหัสผ่าน :    
กรุณาพิมพ์ตัวเลข 4 หลักตามที่เห็นในช่องด้านล่าง
   
Captcha
 
     
     
   
    ลืมรหัสผ่าน  เปลี่ยนรหัสผ่าน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการสมัครเป็นผู้ประเมินภายนอก สมศ.
ขอให้ผู้สมัครเป็นผู้ประเมินภายนอกทุกท่าน โปรดศึกษาคู่มือการสมัครก่อนดำเนินการ เพื่อความสะดวกในการสมัครผ่านระบบ Automated QA
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 26 ธันวาคม 2560
รายชื่อสถานศึกษาที่จัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) และผลการจัดส่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2559)
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่มีรายชื่อในไฟล์แนบ กรุณาจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) เข้าระบบ Automated QA ภายในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการจัดส่งจากไฟล์แนบ รวมทั้ง สามารถดาวน์โหลด "คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา" จากไอคอน "FAQ" และ "วิธีการจัดส่ง รายงานฯ มายัง สมศ." จากไอคอน "คู่มือการใช้งานระบบ" จากไอคอนด้านล่างของเพจนี้
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 30 สิงหาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559
สถานศึกษาสามารถส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ Automated QA ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 ทั้งนี้ สมศ. ได้จัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และคู่มือการใช้งาน ไปยังสถานศึกษาแต่ละแห่งทางไปรษณีย์แล้ว หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่อีเมล : support@onesqa.or.th
เอกสารเลขที่ 2/2559 | วันที่ปรับปรุงล่าสุด 03 สิงหาคม 2559 | ประเภท : ประชาสัมพันธ์
แจ้งหน่วยประเมินที่ได้รับงานตามโครงการจัดจ้างประเมินฯ ปี 2558 จำนวน 37 หน่วย
ดำเนินการสแกนไฟล์ปฏิทินการประเมินและหนังสือรับรองของหน่วยประเมิน 1 ไฟล์ต่อ 1 กลุ่มสถานศึกษา ที่มีตราประทับหน่วยประเมินและมีลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามรับรองตามจำนวนกลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับ โดยส่งมายัง E-mail ต่อไปนี้ nuchjaree@onesqa.or.th หรือ supaporn@onesqa.or.th ทั้งนี้ ให้ส่งภายในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ภายในเวลา 13.00 น.
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02 ธันวาคม 2557
ดูทั้งหมด 
เสนอแนะ/แจ้งปัญหาใช้งาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0 2216 3955 ต่อ 174, 173 E-mail : support@onesqa.or.th