คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ประเมินภายนอก
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 08 มกราคม 2562 | ประเภท : คู่มือผู้ประเมิน | จำนวนดาวน์โหลด 970 ครั้ง
คู่มือการลงทะเบียนยืนยันการเข้าอบรมผู้ประเมินภายนอก (Update 29 พ.ค.60)
กรุณาอ่านข้อควรปฏิบัติและศึกษาคู่มือโดยละเอียดก่อนการลงทะเบียนเข้าอบรม
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 26 พฤษภาคม 2560 | ประเภท : คู่มือการใช้งาน | จำนวนดาวน์โหลด 1,861 ครั้ง
คู่มือการปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 23 สิงหาคม 2559 | จำนวนดาวน์โหลด 1,637 ครั้ง
คู่มือการจัดส่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เข้าระบบฯ
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 01 สิงหาคม 2559 | จำนวนดาวน์โหลด 4,135 ครั้ง

[1]
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
กลับสู่เมนูหลัก