วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ::: ยินดีต้อนรับสู่การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA) :::
    Login ใช้งานระบบ Automated QA
 
ชื่อผู้ใช้งาน :    
รหัสผ่าน :    
กรุณาพิมพ์ตัวเลข 4 หลักตามที่เห็นในช่องด้านล่าง
   
Captcha
 
     
     
   
    ลืมรหัสผ่าน  เปลี่ยนรหัสผ่าน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ในวันที่ 14 มิ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ทาง สมศ.จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายของระบบ Automated QA ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ท่านจะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 16 พฤษภาคม 2562
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการสมัครเป็นผู้ประเมินภายนอก สมศ.
ขอให้ผู้สมัครเป็นผู้ประเมินภายนอกทุกท่าน โปรดศึกษาคู่มือการสมัครก่อนดำเนินการ เพื่อความสะดวกในการสมัครผ่านระบบ Automated QA
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 26 ธันวาคม 2560
รายชื่อสถานศึกษาที่จัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) และผลการจัดส่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2559)
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่มีรายชื่อในไฟล์แนบ กรุณาจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) เข้าระบบ Automated QA ภายในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการจัดส่งจากไฟล์แนบ รวมทั้ง สามารถดาวน์โหลด "คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา" จากไอคอน "FAQ" และ "วิธีการจัดส่ง รายงานฯ มายัง สมศ." จากไอคอน "คู่มือการใช้งานระบบ" จากไอคอนด้านล่างของเพจนี้
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 30 สิงหาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559
สถานศึกษาสามารถส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ Automated QA ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 ทั้งนี้ สมศ. ได้จัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และคู่มือการใช้งาน ไปยังสถานศึกษาแต่ละแห่งทางไปรษณีย์แล้ว หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่อีเมล : support@onesqa.or.th
เอกสารเลขที่ 2/2559 | วันที่ปรับปรุงล่าสุด 03 สิงหาคม 2559 | ประเภท : ประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด 
เสนอแนะ/แจ้งปัญหาใช้งาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0 2216 3955 ต่อ 174, 173 E-mail : support@onesqa.or.th