วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ::: ยินดีต้อนรับสู่การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA) :::
    Login ใช้งานระบบ Automated QA
 
ชื่อผู้ใช้งาน :    
รหัสผ่าน :    
กรุณาพิมพ์ตัวเลข 4 หลักตามที่เห็นในช่องด้านล่าง
   
Captcha
 
     
     
   
    ลืมรหัสผ่าน  เปลี่ยนรหัสผ่าน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอบขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานดำเนินการรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดเข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา...
เอกสารเลขที่ 1/2561 | วันที่ปรับปรุงล่าสุด 01 ธันวาคม 2560
การสมัครเข้าอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก
ระบบ AQA จะเปิดให้ดำเนินการสมัครเข้าอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยคลิกที่ไอคอน "สมัครผู้ประเมิน"
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อสถานศึกษาที่จัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) และผลการจัดส่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2559)
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่มีรายชื่อในไฟล์แนบ กรุณาจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) เข้าระบบ Automated QA ภายในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการจัดส่งจากไฟล์แนบ รวมทั้ง สามารถดาวน์โหลด "คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา" จากไอคอน "FAQ" และ "วิธีการจัดส่ง รายงานฯ มายัง สมศ." จากไอคอน "คู่มือการใช้งานระบบ" จากไอคอนด้านล่างของเพจนี้
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 30 สิงหาคม 2559
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559
สถานศึกษาสามารถส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ Automated QA ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 ทั้งนี้ สมศ. ได้จัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และคู่มือการใช้งาน ไปยังสถานศึกษาแต่ละแห่งทางไปรษณีย์แล้ว หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่อีเมล : support@onesqa.or.th
เอกสารเลขที่ 2/2559 | วันที่ปรับปรุงล่าสุด 03 สิงหาคม 2559 | ประเภท : ประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด 
เสนอแนะ/แจ้งปัญหาใช้งาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0 2216 3955 ต่อ 174, 125, 173 E-mail : support@onesqa.or.th