วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ::: ยินดีต้อนรับสู่การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA) :::
    Login ใช้งานระบบ Automated QA
 
ชื่อผู้ใช้งาน :    
รหัสผ่าน :    
กรุณาพิมพ์ตัวเลข 4 หลักตามที่เห็นในช่องด้านล่าง
   
Captcha
 
     
     
   
    ลืมรหัสผ่าน  เปลี่ยนรหัสผ่าน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหน่วยประเมินที่ได้รับงานตามโครงการจัดจ้างประเมินฯ ปี 2558 จำนวน 37 หน่วย
ดำเนินการสแกนไฟล์ปฏิทินการประเมินและหนังสือรับรองของหน่วยประเมิน 1 ไฟล์ต่อ 1 กลุ่มสถานศึกษา ที่มีตราประทับหน่วยประเมินและมีลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามรับรองตามจำนวนกลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับ โดยส่งมายัง E-mail ต่อไปนี้ nuchjaree@onesqa.or.th หรือ supaporn@onesqa.or.th ทั้งนี้ ให้ส่งภายในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ภายในเวลา 13.00 น.
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02 ธันวาคม 2557
สรุปรายชื่อและกลุ่มสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ปรับปรุง 28 พ.ย.2557)
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2557
กำหนดการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ในการนี้ สำนักงานขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก : ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยการลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารเลขที่ 5/2557 | วันที่ปรับปรุงล่าสุด 10 กันยายน 2557 | ประเภท : ประกาศ
ปฏิทินการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามสำหรับสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เอกสารเลขที่ 3/2557 | วันที่ปรับปรุงล่าสุด 07 กรกฎาคม 2557 | ประเภท : ประกาศ
ดูทั้งหมด 
เสนอแนะ/แจ้งปัญหาใช้งาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0 2216 3955 ต่อ 174, 125, 173 E-mail : support@onesqa.or.th