วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ::: ยินดีต้อนรับสู่การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA) :::
    Login ใช้งานระบบ Automated QA
 
ชื่อผู้ใช้งาน :    
รหัสผ่าน :    
กรุณาพิมพ์ตัวเลข 4 หลักตามที่เห็นในช่องด้านล่าง
   
Captcha
 
     
     
   
    ลืมรหัสผ่าน  เปลี่ยนรหัสผ่าน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการสมัครเป็นผู้ประเมินภายนอก สมศ.
ขอให้ผู้สมัครเป็นผู้ประเมินภายนอกทุกท่าน โปรดศึกษาคู่มือการสมัครก่อนดำเนินการ เพื่อความสะดวกในการสมัครผ่านระบบ Automated QA
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 26 ธันวาคม 2560
กรอบขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานดำเนินการรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดเข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา...
เอกสารเลขที่ 1/2561 | วันที่ปรับปรุงล่าสุด 01 ธันวาคม 2560
การสมัครเข้าอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอก
ระบบ AQA จะเปิดให้ดำเนินการสมัครเข้าอบรม/สัมมนาผู้ประเมินภายนอกได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยคลิกที่ไอคอน "สมัครผู้ประเมิน"
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อสถานศึกษาที่จัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) และผลการจัดส่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2559)
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่มีรายชื่อในไฟล์แนบ กรุณาจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) เข้าระบบ Automated QA ภายในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการจัดส่งจากไฟล์แนบ รวมทั้ง สามารถดาวน์โหลด "คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา" จากไอคอน "FAQ" และ "วิธีการจัดส่ง รายงานฯ มายัง สมศ." จากไอคอน "คู่มือการใช้งานระบบ" จากไอคอนด้านล่างของเพจนี้
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 30 สิงหาคม 2559
ดูทั้งหมด 
เสนอแนะ/แจ้งปัญหาใช้งาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0 2216 3955 ต่อ 174, 125, 173 E-mail : support@onesqa.or.th