วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ::: ยินดีต้อนรับสู่การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA) :::
    Login ใช้งานระบบ Automated QA
 
ชื่อผู้ใช้งาน :    
รหัสผ่าน :    
กรุณาพิมพ์ตัวเลข 4 หลักตามที่เห็นในช่องด้านล่าง
   
Captcha
 
     
     
   
    ลืมรหัสผ่าน  เปลี่ยนรหัสผ่าน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559
สถานศึกษาสามารถส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ Automated QA ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 ทั้งนี้ สมศ. ได้จัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และคู่มือการใช้งาน ไปยังสถานศึกษาแต่ละแห่งทางไปรษณีย์แล้ว หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่อีเมล : support@onesqa.or.th
เอกสารเลขที่ 2/2559 | วันที่ปรับปรุงล่าสุด 03 สิงหาคม 2559 | ประเภท : ประชาสัมพันธ์
รายชื่อสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาที่จะจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) (ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559)
สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลด "คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา" จากไอคอน "FAQ" และ "วิธีการจัดส่ง รายงานฯ มายัง สมศ." จากไอคอน "คู่มือการใช้งานระบบ" จากไอคอนด้านล่างของเพจนี้
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 01 สิงหาคม 2559
แจ้งหน่วยประเมินที่ได้รับงานตามโครงการจัดจ้างประเมินฯ ปี 2558 จำนวน 37 หน่วย
ดำเนินการสแกนไฟล์ปฏิทินการประเมินและหนังสือรับรองของหน่วยประเมิน 1 ไฟล์ต่อ 1 กลุ่มสถานศึกษา ที่มีตราประทับหน่วยประเมินและมีลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามรับรองตามจำนวนกลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับ โดยส่งมายัง E-mail ต่อไปนี้ nuchjaree@onesqa.or.th หรือ supaporn@onesqa.or.th ทั้งนี้ ให้ส่งภายในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ภายในเวลา 13.00 น.
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02 ธันวาคม 2557
สรุปรายชื่อและกลุ่มสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ปรับปรุง 28 พ.ย.2557)
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2557
ดูทั้งหมด 
เสนอแนะ/แจ้งปัญหาใช้งาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0 2216 3955 ต่อ 174, 125, 173 E-mail : support@onesqa.or.th