วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ::: ยินดีต้อนรับสู่การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA) :::
 Login ใช้งานระบบ Automated QA
 
ชื่อผู้ใช้งาน :    
รหัสผ่าน :    
กรุณาพิมพ์ตัวเลข 4 หลักตามที่เห็นในช่องด้านล่าง
   
Captcha
 
     
   
    ลืมรหัสผ่าน  เปลี่ยนรหัสผ่าน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปรายชื่อและกลุ่มสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ปรับปรุง 28 พ.ย.2557)
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2557
กำหนดการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ในการนี้ สำนักงานขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก : ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยการลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารเลขที่ 5/2557 | วันที่ปรับปรุงล่าสุด 10 กันยายน 2557 | ประเภท : ประกาศ
ปฏิทินการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามสำหรับสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เอกสารเลขที่ 3/2557 | วันที่ปรับปรุงล่าสุด 07 กรกฎาคม 2557 | ประเภท : ประกาศ
รายชื่อกลุ่มสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ระยะที่ 3)
รายชื่อกลุ่มสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ระยะที่ 3)
เอกสารเลขที่ 4/2557 | วันที่ปรับปรุงล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2556
ดูทั้งหมด 
เสนอแนะ/แจ้งปัญหาใช้งาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0 2216 3955 ต่อ 173, 176, 170 E-mail : support@onesqa.or.th
ระบบ Automated QA รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.8 ขึ้นไป, FireFox
กรณีใช้ Internet Explorer v.10 ดูวิธีการตั้งค่าใช้งานในไอคอน FAQ/